TADALISTA

Tadalista 40 mg

ilość
tabletek
cena
za całość
cena
za 1 tabletkę
ilość
GRATISÓW
koszt
dostawy
dodaj
do koszyka
10 tabletek 250 zł 25 zł + 2 tabletki
lub saszetki
16 zł
 
20 tabletek 460 zł 23 zł + 5 tabletek
lub saszetek
GRATIS
30 tabletek 630 zł 21 zł + 7 tabletek
lub saszetek
GRATIS
50 tabletek 950 zł 19 zł + 12 tabletek
lub saszetek
GRATIS
70 tabletek 1190 zł 17 zł + 17 tabletek
lub saszetek
GRATIS
100 tabletek 1500 zł 15 zł + 25 tabletek
lub saszetek
GRATIS
   

Co to jest Tadalista ?

Lek stosowany w zaburzeniach wzwodu u dorosłych mężczyzn.

 

Co zawiera i jak działa Tadalista ?

Substancją czynną preparatu jest tadalafil. W warunkach pobudzenia seksualnego przywraca on zaburzony mechanizm erekcji powodując zwiększenie dopływu krwi do prącia. Mechanizm erekcji jest aktywowany przez tlenek azotu, który uwalniany jest w ciałach jamistych prącia podczas pobudzenia seksualnego. Wywołuje on szereg przemian chemicznych, które prowadzą do rozkurczu mięśni gładkich w ciałach jamistych (bezpośrednio odpowiada za ten proces związek zwany c-GMP). Ciała jamiste wypełniają się krwią i dochodzi do erekcji. Działanie tadalafilu polega na blokowaniu enzymu, fosfodiesterazy typu 5, który odpowiada za rozkład c-GMP. Prowadzi to do pośredniego zwiększenia stężenia tego związku w ciałach jamistych. Zwiększa się zatem wpływ tlenku azotu na ich mięśniówkę gładką. Uwalnianie tlenku azotu rozpoczyna się pod wpływem pobudzenia seksualnego, które jest czynnikiem niezbędnym do tego, by tadalafil mógł zadziałać. 

 

Kiedy stosować Tadalistę ?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.
W celu skutecznego działania preparatu niezbędna jest stymulacja seksualna.

 

Kiedy nie stosować preparatu Tadalista ?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
- które są równolegle leczone preparatami uwalniającymi tlenek azotu oraz azotanami organicznymi
- z chorobą układu krążenia:
- zawał serca przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy
- niedociśnienie tętnicze w spoczynku (ciśnienie tętnicze poniżej 90/50 mm Hg) lub nadciśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze ponad 170/100 mm Hg)
- niestabilna dławica piersiowa, dławica piersiowa występująca podczas aktywności seksualnej
- zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA) wciągu ostatnich 6 miesięcy
- udar przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- które utraciły wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej

- niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od przyczyny.

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tadalistę  ?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zaleceniem stosowania preparatu lekarz powinien oceni, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują osoby z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu).
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:
- z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ preparat może u nich wywołać poważne działania niepożądane (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, niemiarowość komorowa, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie)
- z anatomicznymi deformacjami prącia (zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego) oraz z chorobami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (czyli długotrwałego, bolesnego wzwodu bez pobudzenia seksualnego), takimi jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka; w przypadku erekcji utrzymującej się powyżej 4 godzin należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem
- równolegle przyjmujących silne inhibitory izoenzymy CYP3A4 cytochromu P-450, ze względu na możliwe wzmocnienie siły działania preparatu
- równolegle przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe (w tym leki -adrenolityczne), ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia podczas stosowania tadalafilu; lekarz prawdopodobnie zaleci u tych osób zastosowanie dawki początkowej 50 mg, po uprzednim ustabilizowaniu stanu pacjenta i osiągnięciu odpowiedniej kontroli ciśnienia za pomocą leku -adrenolitycznego; jeśli u pacjenta stosującego tadalafil konieczne jest rozpoczęcie leczenia lekami -adrenolityczymi, lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie go w najmniejszej możliwej dawce; na bezpieczeństwo skojarzonego stosowania tadalafilu i leków blokujących receptory -adrenergiczne mogą wpływać inne czynniki, w tym zmniejszenie objętości płynu wewnątrznaczyniowego i stosowanie innych preparatów o działaniu przeciwnadciśnieniowym.

Nie wiadomo, czy preparat jest skuteczny u osób po przebytych zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy lub po radykalnej prostatektomii bez oszczędzania nerwów
Nie zaleca się równoległego stosowania innych metod leczenia zaburzeń erekcji.
W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia, a także nagłego osłabienia lub utraty słuchu należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu, ponieważ może on zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego, zawrotów głowy lub omdlenia.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Stosowania tadalafilu nie oceniano u osób z zaburzeniami erekcji spowodowanymi urazem rdzenia kręgowego lub innymi chorobami neurologicznymi oraz u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Podczas leczenia możliwe jest występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, należy zachować ostrożność!

 

Dawkowanie preparatu Tadalista ?

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli. 
Doustnie 20 mg ok. 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 40 mg. Dawka maksymalna to 40 mg.
Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę.
U osób z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min) lub z ciężką niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek dawka maksymalna wynosi 20 mg. Nie zaleca się w tych przypadkach stosowania preparatu w schemacie raz na dobę.

 

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty ?

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z organicznymi azotanami lub donorami tlenku azotu. Tadalafil u zdrowych osób nasila hipotensyjne działanie azotanów. W stanie zagrożenia życia, gdy podanie azotanu osobie, która stosowała tadalafil w ciągu poprzednich 12 godzin jest konieczne, leczenie musi się odbywać w warunkach ścisłego nadzoru lekarskiego, ponieważ prawdopodobieństwo znamiennego i potencjalnie groźnego spadku ciśnienia krwi zwiększa się.

Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
- leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi (w tym leki blokujące receptory -adrenergiczne), ponieważ może dochodzić do nasilenia ich działania, co potencjalnie prowadzi do: zawrotów głowy omdlenia, stanu przedomdleniowego, zamroczenia; osoby ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. ze zwężeniem aorty lub idiopatycznym przerostowym podzastawkowym zwężeniem aorty) oraz osoby z ciężkimi zaburzeniami autonomicznej kontroli ciśnienia krwi, mogą być szczególnie podatne na opisywane działania niepożądane
- leki hamujące metabolizm przy pomocy izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450 (np. ketokonazol, erytromycyna, amprenawir, aprepitant, diltiazem, flukonazol, fosamprenawir i werapamil), ponieważ mogą one zwiększać ekspozycję na tadalafil; maksymalna zalecana dawka tadalafilu w przypadku pacjentów przyjmujących jednocześnie umiarkowane inhibitory CYP3A4 wynosi 100 mg, podawana nie częściej niż raz na 48 godzin
- inhibitory 5-alfa-reduktazy (np. finasteryd), ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Tadalafil zwiększa dostępność biologiczną etynyloestradiolu i terbutaliny.

 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić ?

Jak każdy lek, również Tadalista może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: ból głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, niestrawność, choroba refleksowa przełyku, ból pleców, ból mięśni, ból kończyn.
Niezbyt często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, dolegliwości opisywane jako ból oczu, szum w uszach, częstoskurcz, kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, duszność, krwawienie z nosa, ból brzucha, wysypka, nadmierna potliwość, krwiomocz, krwotok z prącia, krew w nasieniu, ból w klatce piersiowej.
Rzadko mogą wystąpić: obrzęk naczynioruchowy, udar (w tym incydenty krwotoczne), omdlenie, przemijające napady niedokrwienne, migrena, napady drgawek, przemijająca amnezja, ubytki pola widzenia, obrzęk powiek, przekrwienie spojówek, nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, okluzja naczyń siatkówki, nagła utrata słuchu, zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, komorowe zaburzenia rytmu serca, pokrzywka, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające zapalenie skóry, przedłużony czas trwania wzwodu, priapizm, nagły obrzęk twarzy, nagły zgon sercowy.